Hjem

Det er ikke alltid lett å skulle skaffe midler og ikke minst, vekke interesse for, kulturhistorie. Vi ønsker med denne siden å jobbe for å sikre at kulturhistorien i Aust-Agder, det store arkivet som er bygget opp, blir ivaretatt.

Så denne nettsiden fokuserer på å øke bevisstheten rundt kulturhistorikk, samt å formidle hvorfor vi synes dette er viktig.

Definisjon av kulturhistorikk

Begrepet kultur kan brukes på flere måter, fra en vid til en mer snever forstand. Vi har ikke tenkt å gå inn på alle variantene her, men bare konstatere at begrepet brukes for å beskrive tanke-, kommunikasjon,- og adferdsmønstre hos mennesker.

Så når vi sier at vi i Norge har en norsk kultur, mens USA har en amerikansk kultur så mener vi at det er vesentlige forskjeller mellom hvordan man oppfører seg, kommunisere og tenker i de to forskjellige landene. Samtidig er det slik at nordmenn, som en gruppe, vil tenke relativt likt om noen ting som følger uskrevne regler og normer og generelt opplevelsen av hva det vil si å være norsk.

Historie har med det som er i fortiden, enten dette er i fjern fortid eller i nær fortid. Vi skaper historie mens vi lever, og i noen tilfeller kan nær historie, det som skjedde for få år siden være viktig for å forklare hva som skjer i dag.

Kulturhistorie, slik begrepet brukes i dag, går derfor ut på å studere menneskets handlinger og tanker i fortiden og nåtiden. Videre studerer man forbindelsen mellom den materielle kulturen og menneskenes fortolkning av virkeligheten. Til sammen blir dette en kulturhistorisk studie hvor man kan få frem særpreg som gjelder for et mindre område, en liten bygd eller andre geografiske og kulturelt avgrensede områder.

Viktige fokusområder for en kulturhistoriker er gjerne hvordan gjenstander, handlinger og fortellinger har bidratt til utviklingen og fremveksten av tradisjon, endring, innovasjon og spredning for å nevne noen.

Her kan man stille spørsmål som; hvorfor har den kristne troen et mye sterkere grep om Sørlandet enn Østlandet? Eller man kan sammenligne mindre kulturelle forhold i to nærliggende bygder.

Gjenstander og historie

Kulturhistorie har mer fokus på gjenstander og på innovasjon enn tradisjonell historie. Dette fordi historikerne mener at gjenstandene, i tillegg til menneskene, er en viktig drivkraft i fremskrittene og spredningen av kulturen.

Gjenstander blir ofte oppbevart i museer og andre bygninger, men det er selvsagt begrenset med plass. Derfor blir mange gjenstander oppbevart i skuffer og skap, langt unna allmenhetens innsyn.

Dette kommer vi nærmere inn på siden; Hverdagslivet frem fra skapet.

God forståelse av historie gir bedre identitetsfølelse

Kulturhistorie er viktig for å sikre at man føler en god forankring til stedet man bor og i utvidet form, at man føler seg trygg på identiteten. Man er mer enn bare et menneske, man er en del av en større sammenheng, en større historie.

Vi mener derfor at Aust-Agder kulturhistoriske arkiv er helt nødvendig for de som bor i dette spennende fylket. Spesielt gjelder viktig er dette kulturhistoriske perspektivet nå som kommunesammenslåing og det stadig skjer nye endringer i folks bosetningsmønstre. Vi skaper en helt ny kultur, en spennende kultur som også bør følges fremover.

Vi vil takke Lånepenger24.no som tilbyr Norges beste forbrukslån for deres økonomiske hjelp.