Aust-Agder fylke – spennende fylke med spennende geografi

Fylket grenser mot 3 andre; Telemark, Rogaland og Vest-Agder. Skagerrak danner den siste grensen og dermed er dette et fylke med en spennende geografi.

Selve administrasjonen er lagt til Arendal kommune, og fylket kan spore sine aner tilbake til minimum 1918 da fylket dekket omtrent samme området under navnet Nedenes amt.

Spennende navn historikk knyttet til geografi

Når man snakker om navn, så betyr navnet Agder ”utstikker”. Det er mange områder i Europa som har samme rot, altså en utstikker eller noe som stikker ut. På Frankrikes middelhavskyst så finner man for.eks. Cap D’Agde.

Dette fordi ordet har en felles, nedarvet indoeuropeisk grunnlag. Dermed vil man finne dette i mange steder hvor man har en indoeuropeisk språk. Agathe var den greske varianten, og helt tilbake til 500-tallet f.kr. så kjenner man til at den greske kolonien ved Cap D’Agde het Agathe.

Geografien var altså en viktig årsak til navnevalget.

Bosetting

Det har bodd folk i Aust-Agder i mer enn 10 000 år. Folk begynte å bosette seg her like etter at isen begynte å forsvinne fra kystpartiene i slutten av istiden. Området har hatt gode forhold for både jern og tømmerdrift, noe som også gav gode forhold for handels – spesielt skipsfart takket være kystlinjen.

Tømmereksporten skjøt fart mot slutten av 1500-tallet og dette medførte selvsagt også en stor befolkningsvekst. I tillegg til tømmer, så fikk man også en økt jernverksproduksjon og skipsfarten utnyttet til det fulle elver og ikke minst kystlinjen.

I de neste 200 årene så vokste Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand og ble til Aust-Agders viktigste tettsted. Dette er en stilling de har befestet også i moderne tid.

Kommune fylkessammenslåing

Med jevne mellomrom så dukker det opp spørsmål om man burde slå sammen fylkene Aust og Vest Agder. Ikke bare ligge disse to fylkene vedsiden av hverandre, men som navnet tilsier så er det mye likheter mellom fylkene.

Det er dog et sterkt geografisk skille mellom hvem som er for og hvem som er imot en slik tanke.

På Ja-siden så har man området rundt Kristiansand. Denne byen ligger nær fylkesgrensen mellom de to fylkene og byregionen rundt strekker seg innover i Aust-Agder. Så det er forståelig at de vil se fordeler med å sikre at hele området er dekket av samme fylke og samme styringsenhet.

Det er selvsagt ikke bare byen som er opptatt av dette. Det er også mange av de omkringliggende kommunene som er svært positiv til et felles fylke.

Ser man på Nei-siden så er denne konsentrert lengst fra Kristiansand, geografisk sett, og nærmest Østlandet. De som bor i dette området er mest negativ til å skulle danne en slik stor fylkeskommune som potensielt kan skape større avstand mellom dem og det område de føler sterkest tilknytning til; nemlig Østlandet.

Det er blitt gjennomført flere folkeavstemninger, men uten å få flertall for en sammenslåing. Den siste slike var i 2011. Her hadde man gjort et større arbeid på fylkes- og kommunalt plan i forhold til å bestemme hvem som skulle ha embeter og hvordan makten skulle fordeles.

Både Ja-og nei siden mobiliserte og resultat av avstemningen viste et klart nei, samtidig som det også viste en svært splittet fylkeskommune. Stemmene var delt inn i helt klare geografiske soner, med Arendal som et sentrum mot sammenslåing og Kristiansand et senter for sammenslåing.

Etter denne betente folkeavstemningen så var det flere kommuner som valgte å søke om å bli flyttet til Vest-Agder, da kommunene langs grensen.
Søknadene ble avslått, men det er klart at i et skiftende politisk klima så vil slike saker komme opp igjen flere ganger.

Kulturhistorisk forklaring

Det er klart at hvis man leter i historien til de som har bodd i området i årevis så er det mange grunner til en slik deling.