Hvem er vi?

Vi er en løst sammensatt gruppe med historikere, hobby historikere og personer som elsker Aust-Agder. Vi ønsker å sikre at historie ikke bare fokuserer på de store skikkelsene i samfunnet, men også ser på det daglige livet.

Derfor er vi opptatt av å kunne vise til et stort utvalg av forskjellige kilder, som kommer fra alle samfunnslag. Vi er bekymret for en voksende trend hvor få stemmer dominerer både historien og samtidsdebatten.

Bilder og scann

Vi har knyttet gode bånd med mange lokalhistorikere i hele Aust-Agder og inngått et godt samarbeid med dem. Vi jobber i henhold til relevante kildekritikk og kildehenvisnings metodikk for å samle og kommentere kilder fra hele fylket.

Vi tar bilder av gjenstandene og katalogiserer dem i forhold til eier(e), type kilde og alder. I noen tilfeller har vi også flere kommentarer og merknader vi kan legge inn sammen med bildet/den skannede kopien.

Ned fra loft og opp fra kjeller

En gang i året så har vi en egen kampanje som vi kaller ”ned fra loft og opp fra kjeller”. Målet med denne kampanjen er å få folk til å sjekke hva de har av arvegods. Mange gjenstander går i arv i flere generasjoner og kan gi verdifull innsikt i historien til familien og området rundt.

Denne kampanjen har gitt svært gode resultater opp igjennom. Alle kildene blir fotografert og katalogisert, og så blir de stort sett retunert til eier.

Denne kampanjen er mulig takket være de mange lokal historikerne som villig engasjerer seg i alt som har med lokal historie å gjøre.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss, så kan du nå oss på kontakt-oss@aa-arkivet.no

Mer kommer

Vi jobber stadig med å forbedre nettsiden og dens funksjoner. Det er spesielt viktig for oss å kunne tilby en mer organisert katalog med bilder som viser alle kildene vi har samlet inn.

Målet er å etablere en søkbar katalog hvor alle kan få tilgang til informasjon tilknyttet sin familie og sitt tettsted. Mulighetene er uendelige, og vi håper at flere bedrifter vil bidra både økonomisk og i form av teknisk hjelp.