Hverdagslivet frem fra skapet

Kulturhistorikk kan handle om de store bevegelsene, de store strømningene i samfunnet, men kan også handle om hverdagslivet på godt og vondt.
Storsamfunnet er alltid interessant, men vi er opptatt av de små strømningene som tilslutt blir til en stor elv.

Så det gjelder å se hva vanlige folk i Aust-Agder holdt på med? Hva interesserte de seg for og hva brukte de tiden på?

Dagbøker, almanakker, kirkebøker

Historie baserer seg på å innhente informasjon fra flere forskjellige kilder, fra det vanlige til det ekstraordinære. For oss er det viktig å ha fokus på dagliglivet, hva gjorde folk flest når de hadde fri?

Derfor samler man inn forskjellige skriftlige kilder som er fra helt vanlige folk. Slik som dagbøker og almanakker. Her får man et sjeldent innblikk i ting som er så kjedelig som hvor mye folk brukte på mat, hva de tenkte på, hva de gjorde på fritiden og mye mer.

Har man nok data så kan man begynne å trekke de store linjene, se på hva som er felles for folk som bor et sted. Noen steder tar jobben, jordbruk eller lignende opp all tiden. Man har mindre tid til fritidsaktiviteter, men er ofte innovativ når det kommer til å se på nye måter å jobbe på.
Det er mye spennende man kan lese ut fra slike kilder.

Bruksgjenstander

Bruksgjenstander gir et viktig innblikk i hva folk bruker penger på og hva de trenger av gjenstander for å få husholdningen til å gå rundt. Mange av gjenstandene kan vise tegn på innovasjon og ikke minst, vise hva som var viktig i dagliglivet. Hva man var villig til å bruke tid og penger på.

Før i tiden var gjerne bruksgjenstander mer enn kast-og-bruk. Så mange slike gjenstander var pyntet og gikk i arv. Vakre utskjæringer i tre, rosemaling og annen dekorasjon viste hvor mye gjenstanden ble brukt og ikke minst, hvor høyt skattet den var.

Pyntegjenstander

Bruksgjenstander var ofte pynt hos hverdagsfolk, mens de som hadde litt mer penger gjerne investerte i litt ekstra. Hva de kjøpte var avhengig av hvilke gjenstander de hadde tilgang til. Var de mye ut og reiste så kunne de ta med seg noe eksotisk og spesielt.

Det var også mange omreisende kjøpmenn som hadde med seg varer og ikke minst kataloger med bilder av alle varene de kunne bestille og få levert i posten.

Økonomien satte sine begrensinger i forhold til hva man hadde råd til å kjøpe, samtidig som det å ha slike pyntegjenstander var viktig for å beholde statusen. Så det å se på hvilke gjenstander man har valgt å kjøpe inn bare for pynt gir en god indikasjon på økonomien, tilgang til varer og mye annet.

Ut av skapene – inn på nett

Vi ønsker at alle gjenstandene, arkivene og lignende blir tilgjengelig på nettet for alle. En del er allerede tilgjengelig, men da i sentrale arkiver. Vi mener man må jobbe sterkere og raskere med å få flere slike kilder scannet og lagt ut for allmennheten.